BPH 

För mig är BPH (Beteende och Funktionsbeskrivning) ett viktigt verktyg i mitt avelsarbete. Då får man under trevliga former se lite mer av hundens mentalitet, rädslor, lekfullhet, socialitet mm än man kan se till vardags. Jag försöker att anordna ett BPH för alla mina kullar. Kan man inte komma så finns det möjlighet att deltaga på BPH över hela vårt avlånga land. Förut anordnade jag MH (Mentalbeskrivning Hund) för mina kullar. Men när det nya förbättrade mentalbeskrivningen BPH kom så övergick jag till den.  

Läs mer om BPH på SKK.se

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Se-filmen-om-BPH/